19.-21. Juni
Eichenring, Scheeßel
 
 

KINGS OF LEON

{ "band_name":"KINGS OF LEON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kings-of-leon", "gig_id":"57063", "band_img":"/ccds_cache_img/3a/3a8ae8e30f10add95186f40b3ce6bbba.460x1000x0.jpg" }
 

RISE AGAINST

{ "band_name":"RISE AGAINST", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rise-against", "gig_id":"57691", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a3851b130577b0c5a8ad5163e0e6f91.460x1000x0.jpg" }
 

DEICHKIND

{ "band_name":"DEICHKIND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/deichkind", "gig_id":"57061", "band_img":"/ccds_cache_img/23/23093f111daabe9a3d7bfc4e7f026639.460x1000x0.jpg" }
 

SEEED

{ "band_name":"SEEED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/seeed", "gig_id":"55603", "band_img":"/ccds_cache_img/96/9652b2d325db4241e69c2df7b5587cd0.460x1000x0.jpg" }
 

MARTIN GARRIX

{ "band_name":"MARTIN GARRIX", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/martin-garrix", "gig_id":"57060", "band_img":"/ccds_cache_img/eb/ebe043db64ebead1f42440030d630216.460x1000x0.jpg" }
 

THE KILLERS

{ "band_name":"THE KILLERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-killers", "gig_id":"57692", "band_img":"/ccds_cache_img/0b/0b8b5e7ec02e5d2998ae494fb9b588b8.460x1000x0.jpeg" }
 

TWENTY ONE PILOTS

{ "band_name":"TWENTY ONE PILOTS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/twenty-one-pilots", "gig_id":"57062", "band_img":"/ccds_cache_img/5c/5c08480f30f77aef5ecf1a017aa3dd67.460x1000x0.jpg" }
 

BRING ME THE HORIZON

{ "band_name":"BRING ME THE HORIZON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bring-me-the-horizon", "gig_id":"57064", "band_img":"/ccds_cache_img/84/84fbc15a71206f42ef2d53bd94592c8a.460x1000x0.jpg" }
 

THE 1975

{ "band_name":"THE 1975", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-1975", "gig_id":"57065", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36268367d0103b6243eeb8c040298d44.460x1000x0.jpg" }
 

KONTRA K

{ "band_name":"KONTRA K", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kontra-k", "gig_id":"57067", "band_img":"/ccds_cache_img/bf/bf798c2203cc129c2bc349e29522784b.460x1000x0.jpg" }
 

THE HIVES

{ "band_name":"THE HIVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-hives", "gig_id":"57066", "band_img":"/ccds_cache_img/e3/e338673fadeaa0b4c81bc696259020a6.460x1000x0.jpg" }
 

SDP

{ "band_name":"SDP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sdp", "gig_id":"57068", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d066c74c258842f69b80d3a261a79903.460x1000x0.jpg" }
 

VON WEGEN LISBETH

{ "band_name":"VON WEGEN LISBETH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/von-wegen-lisbeth", "gig_id":"57070", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f5dc7d00e6596876787280ac01be6325.460x1000x0.jpg" }
 

RIN

{ "band_name":"RIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rin", "gig_id":"57069", "band_img":"/ccds_cache_img/08/087b72868228a67eb304e741180ee9c8.460x1000x0.jpg" }
 

MANDO DIAO

{ "band_name":"MANDO DIAO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mando-diao", "gig_id":"57693", "band_img":"/ccds_cache_img/2d/2d664114189f69c4e66fad2d6b813032.460x1000x0.jpg" }
 

DERMOT KENNEDY

{ "band_name":"DERMOT KENNEDY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/dermot-kennedy", "gig_id":"57694", "band_img":"/ccds_cache_img/19/19a0260bf7e56aa283e530dedf15acd5.460x1000x0.jpg" }
 

THEES UHLMANN & BAND

{ "band_name":"THEES UHLMANN & BAND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/thees-uhlmann-band", "gig_id":"57695", "band_img":"/ccds_cache_img/d3/d3c5162474a351050d2c00fd375df4bc.460x1000x0.jpg" }
 

THE LUMINEERS

{ "band_name":"THE LUMINEERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-lumineers", "gig_id":"57696", "band_img":"/ccds_cache_img/05/059e3f00b90c32d3eddbd6851e0a8da7.460x1000x0.jpeg" }
 

GIANT ROOKS

{ "band_name":"GIANT ROOKS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/giant-rooks", "gig_id":"57071", "band_img":"/ccds_cache_img/6b/6b090606420c8ecd61155960126a869a.460x1000x0.jpg" }
 

KUMMER

{ "band_name":"KUMMER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kummer", "gig_id":"57072", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4fe187e6c278edc5f0cf6912520caf5c.460x1000x0.jpg" }
 

JIMMY EAT WORLD

{ "band_name":"JIMMY EAT WORLD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jimmy-eat-world", "gig_id":"57697", "band_img":"/ccds_cache_img/ba/ba8c5ee87e15c5aac2f02111a01fd086.460x1000x0.jpg" }
 

FOALS

{ "band_name":"FOALS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/foals", "gig_id":"57698", "band_img":"/ccds_cache_img/43/43e34aefc81d40c177592beb9528ae1a.460x1000x0.jpg" }
 

LP

{ "band_name":"LP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lp", "gig_id":"57699", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4f3c2c58fca2063be9b59df6ea744b1a.460x1000x0.jpg" }
 

SWISS & DIE ANDERN

{ "band_name":"SWISS & DIE ANDERN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/swiss-die-andern", "gig_id":"57073", "band_img":"/ccds_cache_img/e0/e01af422c7b6f7462c2da41ad8be5edb.460x1000x0.jpg" }
 

KILLSWITCH ENGAGE

{ "band_name":"KILLSWITCH ENGAGE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/killswitch-engage", "gig_id":"57700", "band_img":"/ccds_cache_img/51/51374cc698956296f2fa437c17759021.460x1000x0.jpg" }
 

JUJU

{ "band_name":"JUJU", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/juju", "gig_id":"57074", "band_img":"/ccds_cache_img/cf/cf6841a88565488e85cb298883f866ea.460x1000x0.jpg" }
 

OF MONSTERS AND MEN

{ "band_name":"OF MONSTERS AND MEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/of-monsters-and-men", "gig_id":"57701", "band_img":"/ccds_cache_img/8f/8fff00f9e73ccc007e5006030b318269.460x1000x0.jpg" }
 

FERDINAND AND LEFT BOY

{ "band_name":"FERDINAND AND LEFT BOY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/ferdinand-and-left-boy", "gig_id":"57077", "band_img":"/ccds_cache_img/34/3445145f3cc67bbc5938c8d5d42a8ec4.460x1000x0.png" }
 

TONES AND I

{ "band_name":"TONES AND I", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/tones-and-i", "gig_id":"57702", "band_img":"/ccds_cache_img/62/62434f8ac8464f1c06e4a86023d14cfb.460x1000x0.jpg" }
 

KITSCHKRIEG

{ "band_name":"KITSCHKRIEG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kitschkrieg", "gig_id":"57075", "band_img":"/ccds_cache_img/ef/efea11f32baac57298c983fa1abe7adc.460x1000x0.jpg" }
 

BHZ

{ "band_name":"BHZ", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bhz", "gig_id":"57703", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36af196677aef0437949c4d850f69fe0.460x1000x0.jpg" }
 

ANTILOPEN GANG

{ "band_name":"ANTILOPEN GANG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/antilopen-gang", "gig_id":"57704", "band_img":"/ccds_cache_img/12/126ae126a2d125ed3b7cfe99a6a8ac52.460x1000x0.jpg" }
 

BAD RELIGION

{ "band_name":"BAD RELIGION", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bad-religion", "gig_id":"57705", "band_img":"/ccds_cache_img/c0/c077ed2f1e8bcab5e73272405a75046e.460x1000x0.jpg" }
 

SOFI TUKKER

{ "band_name":"SOFI TUKKER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sofi-tukker", "gig_id":"57080", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d08328d482ffdcd7c37b1c54e30e72ec.460x1000x0.jpg" }
 

NOTHING BUT THIEVES

{ "band_name":"NOTHING BUT THIEVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nothing-but-thieves", "gig_id":"57706", "band_img":"/ccds_cache_img/78/78b578550e10633e75048e850608dbcb.460x1000x0.jpg" }
 

WHILE SHE SLEEPS

{ "band_name":"WHILE SHE SLEEPS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/while-she-sleeps", "gig_id":"57078", "band_img":"/ccds_cache_img/b9/b95863eda544c9549075e4f7c735a350.460x1000x0.jpg" }
 

MILLENCOLIN

{ "band_name":"MILLENCOLIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/millencolin", "gig_id":"57707", "band_img":"/ccds_cache_img/dc/dc7f2b07eddfe22e912f36b1d882d5da.460x1000x0.jpg" }
 

BLUES PILLS

{ "band_name":"BLUES PILLS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blues-pills", "gig_id":"57708", "band_img":"/ccds_cache_img/54/543fd1c960b5b3ce735a4bcc5b8c4d22.460x1000x0.jpg" }
 

NURA

{ "band_name":"NURA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nura", "gig_id":"57076", "band_img":"/ccds_cache_img/0f/0fc4bfdcce88d303346fb247d016458a.460x1000x0.jpg" }
 

TURBOSTAAT

{ "band_name":"TURBOSTAAT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/turbostaat", "gig_id":"57709", "band_img":"/ccds_cache_img/b4/b42bf9c1c2756ba7de0f36160fc77a22.460x1000x0.jpg" }
 

MINE

{ "band_name":"MINE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mine", "gig_id":"57081", "band_img":"/ccds_cache_img/3e/3edd4a29ca08e7566add4167ae9fe35d.460x1000x0.jpg" }
 

WOLF ALICE

{ "band_name":"WOLF ALICE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/wolf-alice", "gig_id":"57083", "band_img":"/ccds_cache_img/9d/9da2254d58e85aa2c8244475ec6528d1.460x1000x0.jpg" }
 

THE DEAD SOUTH

{ "band_name":"THE DEAD SOUTH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-dead-south", "gig_id":"57710", "band_img":"/ccds_cache_img/43/434254d15694793763b5287c6a8f4710.460x1000x0.jpg" }
 

NECK DEEP

{ "band_name":"NECK DEEP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/neck-deep", "gig_id":"57711", "band_img":"/ccds_cache_img/c8/c8d6279b32e739957d087ecb5fa9211b.460x1000x0.jpg" }
 

AURORA

{ "band_name":"AURORA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/aurora", "gig_id":"57079", "band_img":"/ccds_cache_img/ea/ea65176609a457edba71f2e2720ac60d.460x1000x0.jpg" }
 

MAYDAY PARADE

{ "band_name":"MAYDAY PARADE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mayday-parade", "gig_id":"57712", "band_img":"/ccds_cache_img/86/86dedcc7d8749c7dadc3ee1838c8406f.460x1000x0.jpeg" }
 

SKINDRED

{ "band_name":"SKINDRED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/skindred", "gig_id":"57713", "band_img":"/ccds_cache_img/f6/f69d2052f11b58b1d6906368d867342f.460x1000x0.jpg" }
 

LARI LUKE

{ "band_name":"LARI LUKE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lari-luke", "gig_id":"57082", "band_img":"/ccds_cache_img/91/91cd6957642a2993442cdbde6c494e5f.460x1000x0.jpg" }
 

KELVYN COLT

{ "band_name":"KELVYN COLT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kelvyn-colt", "gig_id":"57714", "band_img":"/ccds_cache_img/4e/4eddb9c14a98c43ad005cedc05672d89.460x1000x0.jpg" }
 

MIYA FOLICK

{ "band_name":"MIYA FOLICK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/miya-folick", "gig_id":"57085", "band_img":"/ccds_cache_img/fe/fe0bd3a7215284e87fc7a99892439536.460x1000x0.jpg" }
 

GEORGIA

{ "band_name":"GEORGIA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/georgia", "gig_id":"57715", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a8c0c51b17304e489dcdc29dd2ffae0.460x1000x0.jpg" }
 

JC STEWART

{ "band_name":"JC STEWART", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jc-stewart", "gig_id":"57716", "band_img":"/ccds_cache_img/5f/5fc195b68606ddabd3b03a505639552c.460x1000x0.jpg" }
 

PUP

{ "band_name":"PUP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/pup", "gig_id":"57717", "band_img":"/ccds_cache_img/7b/7bc98a2cb2bfc2f4b09b5274e3fa01a6.460x1000x0.jpg" }
 

BRUTUS

{ "band_name":"BRUTUS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/brutus", "gig_id":"57718", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0031ec1a05661ce81a9afdfcabcfde7.460x1000x0.jpg" }
 

FLASH FORWARD

{ "band_name":"FLASH FORWARD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/flash-forward", "gig_id":"57719", "band_img":"/ccds_cache_img/26/26f2fa888eda69193013213c91e9fc4f.460x1000x0.jpg" }
 

BLOND

{ "band_name":"BLOND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blond", "gig_id":"57084", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0c9c70bd468eb64fcf105a23db1aa31.460x1000x0.jpg" }
 

HELGEN

{ "band_name":"HELGEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/helgen", "gig_id":"57720", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36674a9142827dae384785089547942b.460x1000x0.jpg" }
 

LINE-UP 2020

und viele mehr!

und viele mehr!

und viele mehr!

News


No Sleep Till Scheeßel: die Hurricane Warm-Up Party

08.01.2020 Ganz recht – wir bringen die Festivalatmosphäre in den Club. Wir können es einfach nicht mehr abwarten, bis im Juni die nächste Ausgabe des Hurricane an den Start geht.... » Weiterlesen
› Neues Jahrzehnt, neuer Merch Shop31.12.2019
› CampFM: Der Festivalpodcast!29.11.2019
› Die zweite Bandwelle rollt!26.11.2019
weiter zur Newsübersicht
NOCH
149 : 21 : 30
TAGE : STD : MIN

Folgt uns

 

WERDE HURRICANE-BOTSCHAFTER*IN!

Newsletter

Immer die neusten Infos direkt in Deine Inbox bekommen!

Beck's CampFM - Stream

Beck's CampFM ist das Festivalradio vom Hurricane und während des Festivals über (UKW) 92.7 MHz zu empfangen.  Radio nicht vergessen! Den Rest des Jahres gibt es Beck's CampFM hier im Stream!