19.-21. Juni
Eichenring, Scheeßel
 
 

KINGS OF LEON

{ "band_name":"KINGS OF LEON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kings-of-leon", "gig_id":"57063", "band_img":"/ccds_cache_img/47/4756878d907a11763d927357d7c68b34.460x1000x0.jpg" }
 

RISE AGAINST

{ "band_name":"RISE AGAINST", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rise-against", "gig_id":"57691", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a3851b130577b0c5a8ad5163e0e6f91.460x1000x0.jpg" }
 

DEICHKIND

{ "band_name":"DEICHKIND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/deichkind", "gig_id":"57061", "band_img":"/ccds_cache_img/23/23093f111daabe9a3d7bfc4e7f026639.460x1000x0.jpg" }
 

SEEED

{ "band_name":"SEEED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/seeed", "gig_id":"55603", "band_img":"/ccds_cache_img/96/9652b2d325db4241e69c2df7b5587cd0.460x1000x0.jpg" }
 

MARTIN GARRIX

{ "band_name":"MARTIN GARRIX", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/martin-garrix", "gig_id":"57060", "band_img":"/ccds_cache_img/eb/ebe043db64ebead1f42440030d630216.460x1000x0.jpg" }
 

THE KILLERS

{ "band_name":"THE KILLERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-killers", "gig_id":"57692", "band_img":"/ccds_cache_img/0b/0b8b5e7ec02e5d2998ae494fb9b588b8.460x1000x0.jpeg" }
 

TWENTY ONE PILOTS

{ "band_name":"TWENTY ONE PILOTS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/twenty-one-pilots", "gig_id":"57062", "band_img":"/ccds_cache_img/5c/5c08480f30f77aef5ecf1a017aa3dd67.460x1000x0.jpg" }
 

BRING ME THE HORIZON

{ "band_name":"BRING ME THE HORIZON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bring-me-the-horizon", "gig_id":"57064", "band_img":"/ccds_cache_img/84/84fbc15a71206f42ef2d53bd94592c8a.460x1000x0.jpg" }
 

THE 1975

{ "band_name":"THE 1975", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-1975", "gig_id":"57065", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36268367d0103b6243eeb8c040298d44.460x1000x0.jpg" }
 

KONTRA K

{ "band_name":"KONTRA K", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kontra-k", "gig_id":"57067", "band_img":"/ccds_cache_img/bf/bf798c2203cc129c2bc349e29522784b.460x1000x0.jpg" }
 

THE HIVES

{ "band_name":"THE HIVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-hives", "gig_id":"57066", "band_img":"/ccds_cache_img/e3/e338673fadeaa0b4c81bc696259020a6.460x1000x0.jpg" }
 

SDP

{ "band_name":"SDP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sdp", "gig_id":"57068", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d066c74c258842f69b80d3a261a79903.460x1000x0.jpg" }
 

VON WEGEN LISBETH

{ "band_name":"VON WEGEN LISBETH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/von-wegen-lisbeth", "gig_id":"57070", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f5dc7d00e6596876787280ac01be6325.460x1000x0.jpg" }
 

RIN

{ "band_name":"RIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rin", "gig_id":"57069", "band_img":"/ccds_cache_img/08/087b72868228a67eb304e741180ee9c8.460x1000x0.jpg" }
 

MANDO DIAO

{ "band_name":"MANDO DIAO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mando-diao", "gig_id":"57693", "band_img":"/ccds_cache_img/2d/2d664114189f69c4e66fad2d6b813032.460x1000x0.jpg" }
 

DERMOT KENNEDY

{ "band_name":"DERMOT KENNEDY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/dermot-kennedy", "gig_id":"57694", "band_img":"/ccds_cache_img/19/19a0260bf7e56aa283e530dedf15acd5.460x1000x0.jpg" }
 

THEES UHLMANN & BAND

{ "band_name":"THEES UHLMANN & BAND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/thees-uhlmann-band", "gig_id":"57695", "band_img":"/ccds_cache_img/d3/d3c5162474a351050d2c00fd375df4bc.460x1000x0.jpg" }
 

THE LUMINEERS

{ "band_name":"THE LUMINEERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-lumineers", "gig_id":"57696", "band_img":"/ccds_cache_img/05/059e3f00b90c32d3eddbd6851e0a8da7.460x1000x0.jpeg" }
 

GIANT ROOKS

{ "band_name":"GIANT ROOKS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/giant-rooks", "gig_id":"57071", "band_img":"/ccds_cache_img/0c/0cbfb3e155c6f2a653471f1e76d4e5d9.460x1000x0.jpg" }
 

KUMMER

{ "band_name":"KUMMER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kummer", "gig_id":"57072", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4fe187e6c278edc5f0cf6912520caf5c.460x1000x0.jpg" }
 

SUM 41

{ "band_name":"SUM 41", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sum-41", "gig_id":"58589", "band_img":"/ccds_cache_img/a1/a1cb2080ae5dcdc395c7af4f375e297e.460x1000x0.jpg" }
 

JIMMY EAT WORLD

{ "band_name":"JIMMY EAT WORLD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jimmy-eat-world", "gig_id":"57697", "band_img":"/ccds_cache_img/ba/ba8c5ee87e15c5aac2f02111a01fd086.460x1000x0.jpg" }
 

FOALS

{ "band_name":"FOALS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/foals", "gig_id":"57698", "band_img":"/ccds_cache_img/43/43e34aefc81d40c177592beb9528ae1a.460x1000x0.jpg" }
 

LP

{ "band_name":"LP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lp", "gig_id":"57699", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4f3c2c58fca2063be9b59df6ea744b1a.460x1000x0.jpg" }
 

SAM FENDER

{ "band_name":"SAM FENDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sam-fender", "gig_id":"58590", "band_img":"/ccds_cache_img/75/75852ebd7471c757977f8e33114561a1.460x1000x0.jpg" }
 

SWISS & DIE ANDERN

{ "band_name":"SWISS & DIE ANDERN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/swiss-die-andern", "gig_id":"57073", "band_img":"/ccds_cache_img/e0/e01af422c7b6f7462c2da41ad8be5edb.460x1000x0.jpg" }
 

KILLSWITCH ENGAGE

{ "band_name":"KILLSWITCH ENGAGE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/killswitch-engage", "gig_id":"57700", "band_img":"/ccds_cache_img/51/51374cc698956296f2fa437c17759021.460x1000x0.jpg" }
 

JUJU

{ "band_name":"JUJU", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/juju", "gig_id":"57074", "band_img":"/ccds_cache_img/cf/cf6841a88565488e85cb298883f866ea.460x1000x0.jpg" }
 

OF MONSTERS AND MEN

{ "band_name":"OF MONSTERS AND MEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/of-monsters-and-men", "gig_id":"57701", "band_img":"/ccds_cache_img/8f/8fff00f9e73ccc007e5006030b318269.460x1000x0.jpg" }
 

FERDINAND AND LEFT BOY

{ "band_name":"FERDINAND AND LEFT BOY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/ferdinand-and-left-boy", "gig_id":"57077", "band_img":"/ccds_cache_img/34/3445145f3cc67bbc5938c8d5d42a8ec4.460x1000x0.png" }
 

TONES AND I

{ "band_name":"TONES AND I", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/tones-and-i", "gig_id":"57702", "band_img":"/ccds_cache_img/62/62434f8ac8464f1c06e4a86023d14cfb.460x1000x0.jpg" }
 

KITSCHKRIEG

{ "band_name":"KITSCHKRIEG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kitschkrieg", "gig_id":"57075", "band_img":"/ccds_cache_img/ef/efea11f32baac57298c983fa1abe7adc.460x1000x0.jpg" }
 

BHZ

{ "band_name":"BHZ", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bhz", "gig_id":"57703", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36af196677aef0437949c4d850f69fe0.460x1000x0.jpg" }
 

MODESELEKTOR LIVE

{ "band_name":"MODESELEKTOR LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/modeselektor-live", "gig_id":"58591", "band_img":"/ccds_cache_img/01/01b4df042b369ae3a6f3b6dda4c9fe20.460x1000x0.jpg" }
 

ANTILOPEN GANG

{ "band_name":"ANTILOPEN GANG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/antilopen-gang", "gig_id":"57704", "band_img":"/ccds_cache_img/12/126ae126a2d125ed3b7cfe99a6a8ac52.460x1000x0.jpg" }
 

BAD RELIGION

{ "band_name":"BAD RELIGION", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bad-religion", "gig_id":"57705", "band_img":"/ccds_cache_img/66/663fed305f8aecfc21e64effa0a29c6d.460x1000x0.jpg" }
 

SOFI TUKKER

{ "band_name":"SOFI TUKKER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sofi-tukker", "gig_id":"57080", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d08328d482ffdcd7c37b1c54e30e72ec.460x1000x0.jpg" }
 

NOTHING BUT THIEVES

{ "band_name":"NOTHING BUT THIEVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nothing-but-thieves", "gig_id":"57706", "band_img":"/ccds_cache_img/78/78b578550e10633e75048e850608dbcb.460x1000x0.jpg" }
 

CATFISH AND THE BOTTLEMEN

{ "band_name":"CATFISH AND THE BOTTLEMEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/catfish-and-the-bottlemen", "gig_id":"58592", "band_img":"/ccds_cache_img/a7/a7d276285a44cbdde79151c803ab4f3d.460x1000x0.jpg" }
 

WHILE SHE SLEEPS

{ "band_name":"WHILE SHE SLEEPS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/while-she-sleeps", "gig_id":"57078", "band_img":"/ccds_cache_img/b9/b95863eda544c9549075e4f7c735a350.460x1000x0.jpg" }
 

MILLENCOLIN

{ "band_name":"MILLENCOLIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/millencolin", "gig_id":"57707", "band_img":"/ccds_cache_img/dc/dc7f2b07eddfe22e912f36b1d882d5da.460x1000x0.jpg" }
 

FONTAINES D.C.

{ "band_name":"FONTAINES D.C.", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fontaines-dc", "gig_id":"58593", "band_img":"/ccds_cache_img/d6/d63dd227731aeba82e57d78aea7533fe.460x1000x0.jpg" }
 

FRITTENBUDE

{ "band_name":"FRITTENBUDE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/frittenbude", "gig_id":"58594", "band_img":"/ccds_cache_img/63/63809ba8365c2ab84e6992eba156964d.460x1000x0.jpg" }
 

BLUES PILLS

{ "band_name":"BLUES PILLS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blues-pills", "gig_id":"57708", "band_img":"/ccds_cache_img/d8/d8e658b7995cd57f975729961df697e3.460x1000x0.jpg" }
 

NURA

{ "band_name":"NURA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nura", "gig_id":"57076", "band_img":"/ccds_cache_img/0f/0fc4bfdcce88d303346fb247d016458a.460x1000x0.jpg" }
 

FIL BO RIVA

{ "band_name":"FIL BO RIVA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fil-bo-riva", "gig_id":"58595", "band_img":"/ccds_cache_img/5e/5eee5e7e0b4bca6b2b952947a1d73483.460x1000x0.jpg" }
 

OH WONDER

{ "band_name":"OH WONDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/oh-wonder", "gig_id":"58596", "band_img":"/ccds_cache_img/72/7244d8297ad8eb35db0e72368d5c2702.460x1000x0.jpg" }
 

TURBOSTAAT

{ "band_name":"TURBOSTAAT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/turbostaat", "gig_id":"57709", "band_img":"/ccds_cache_img/b4/b42bf9c1c2756ba7de0f36160fc77a22.460x1000x0.jpg" }
 

MINE

{ "band_name":"MINE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mine", "gig_id":"57081", "band_img":"/ccds_cache_img/3e/3edd4a29ca08e7566add4167ae9fe35d.460x1000x0.jpg" }
 

WOLF ALICE

{ "band_name":"WOLF ALICE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/wolf-alice", "gig_id":"57083", "band_img":"/ccds_cache_img/9d/9da2254d58e85aa2c8244475ec6528d1.460x1000x0.jpg" }
 

HALF MOON RUN

{ "band_name":"HALF MOON RUN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/half-moon-run", "gig_id":"58597", "band_img":"/ccds_cache_img/27/276df9d5dda4ee3c773b1550cc50e36e.460x1000x0.jpg" }
 

THE DEAD SOUTH

{ "band_name":"THE DEAD SOUTH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-dead-south", "gig_id":"57710", "band_img":"/ccds_cache_img/43/434254d15694793763b5287c6a8f4710.460x1000x0.jpg" }
 

NECK DEEP

{ "band_name":"NECK DEEP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/neck-deep", "gig_id":"57711", "band_img":"/ccds_cache_img/c8/c8d6279b32e739957d087ecb5fa9211b.460x1000x0.jpg" }
 

AURORA

{ "band_name":"AURORA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/aurora", "gig_id":"57079", "band_img":"/ccds_cache_img/ea/ea65176609a457edba71f2e2720ac60d.460x1000x0.jpg" }
 

MAYDAY PARADE

{ "band_name":"MAYDAY PARADE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mayday-parade", "gig_id":"57712", "band_img":"/ccds_cache_img/86/86dedcc7d8749c7dadc3ee1838c8406f.460x1000x0.jpeg" }
 

SKINDRED

{ "band_name":"SKINDRED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/skindred", "gig_id":"57713", "band_img":"/ccds_cache_img/f6/f69d2052f11b58b1d6906368d867342f.460x1000x0.jpg" }
 

LARI LUKE

{ "band_name":"LARI LUKE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lari-luke", "gig_id":"57082", "band_img":"/ccds_cache_img/91/91cd6957642a2993442cdbde6c494e5f.460x1000x0.jpg" }
 

KELVYN COLT

{ "band_name":"KELVYN COLT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kelvyn-colt", "gig_id":"57714", "band_img":"/ccds_cache_img/4e/4eddb9c14a98c43ad005cedc05672d89.460x1000x0.jpg" }
 

KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE

{ "band_name":"KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kollektiv-turmstrasse-live", "gig_id":"58598", "band_img":"/ccds_cache_img/66/6650482520f683db2528228ea32e218b.460x1000x0.jpg" }
 

MIYA FOLICK

{ "band_name":"MIYA FOLICK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/miya-folick", "gig_id":"57085", "band_img":"/ccds_cache_img/fe/fe0bd3a7215284e87fc7a99892439536.460x1000x0.jpg" }
 

GEORGIA

{ "band_name":"GEORGIA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/georgia", "gig_id":"57715", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a8c0c51b17304e489dcdc29dd2ffae0.460x1000x0.jpg" }
 

JC STEWART

{ "band_name":"JC STEWART", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jc-stewart", "gig_id":"57716", "band_img":"/ccds_cache_img/5f/5fc195b68606ddabd3b03a505639552c.460x1000x0.jpg" }
 

PUP

{ "band_name":"PUP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/pup", "gig_id":"57717", "band_img":"/ccds_cache_img/7b/7bc98a2cb2bfc2f4b09b5274e3fa01a6.460x1000x0.jpg" }
 

BRUTUS

{ "band_name":"BRUTUS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/brutus", "gig_id":"57718", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0031ec1a05661ce81a9afdfcabcfde7.460x1000x0.jpg" }
 

SCHROTTGRENZE

{ "band_name":"SCHROTTGRENZE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/schrottgrenze", "gig_id":"58600", "band_img":"/ccds_cache_img/af/af40601e94337e242ce7fe9d04697928.460x1000x0.jpg" }
 

HOT MILK

{ "band_name":"HOT MILK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/hot-milk", "gig_id":"58601", "band_img":"/ccds_cache_img/60/60f10a190c24151aac8abcc592d63fbb.460x1000x0.jpeg" }
 

FLASH FORWARD

{ "band_name":"FLASH FORWARD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/flash-forward", "gig_id":"57719", "band_img":"/ccds_cache_img/26/26f2fa888eda69193013213c91e9fc4f.460x1000x0.jpg" }
 

BLOND

{ "band_name":"BLOND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blond", "gig_id":"57084", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0c9c70bd468eb64fcf105a23db1aa31.460x1000x0.jpg" }
 

HELGEN

{ "band_name":"HELGEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/helgen", "gig_id":"57720", "band_img":"/ccds_cache_img/1a/1a6c77b5a487560f353783f01a720324.460x1000x0.jpg" }
 

LINE-UP 2020

und viele mehr!

und viele mehr!

News


Get ready for Bandwelle #3!

13.02.2020 Seid ehrlich: ihr habt noch kein Geschenk für morgen, oder? Letztes Jahr seid ihr noch mit den ollen Pralinen von der Tanke davongekommen, aber wenn ihr morgen bei dem/der Liebsten mit so was... » Weiterlesen
› No Sleep Till Scheeßel: die Hurricane Warm-Up Party08.01.2020
› Neues Jahrzehnt, neuer Merch Shop31.12.2019
› CampFM: Der Festivalpodcast!29.11.2019
weiter zur Newsübersicht
NOCH
112 : 12 : 57
TAGE : STD : MIN

Folgt uns

 

WERDE HURRICANE-BOTSCHAFTER*IN!

Newsletter

Immer die neusten Infos direkt in Deine Inbox bekommen!

Beck's CampFM - Stream

Beck's CampFM ist das Festivalradio vom Hurricane und während des Festivals über (UKW) 92.7 MHz zu empfangen.  Radio nicht vergessen! Den Rest des Jahres gibt es Beck's CampFM hier im Stream!