18.-20. Juni
Eichenring, Scheeßel
 
 

KINGS OF LEON

{ "band_name":"KINGS OF LEON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kings-of-leon", "gig_id":"57063", "band_img":"/ccds_cache_img/c4/c4cfd051526e5b68b2e57eaab1a46c88.460x1000x0.jpg" }
 

RISE AGAINST

{ "band_name":"RISE AGAINST", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rise-against", "gig_id":"57691", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a3851b130577b0c5a8ad5163e0e6f91.460x1000x0.jpg" }
 

SEEED

{ "band_name":"SEEED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/seeed", "gig_id":"55603", "band_img":"/ccds_cache_img/96/9652b2d325db4241e69c2df7b5587cd0.460x1000x0.jpg" }
 

DEICHKIND

{ "band_name":"DEICHKIND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/deichkind", "gig_id":"57061", "band_img":"/ccds_cache_img/23/23093f111daabe9a3d7bfc4e7f026639.460x1000x0.jpg" }
 

MARTIN GARRIX

{ "band_name":"MARTIN GARRIX", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/martin-garrix", "gig_id":"57060", "band_img":"/ccds_cache_img/eb/ebe043db64ebead1f42440030d630216.460x1000x0.jpg" }
 

THE KILLERS

{ "band_name":"THE KILLERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-killers", "gig_id":"57692", "band_img":"/ccds_cache_img/0b/0b8b5e7ec02e5d2998ae494fb9b588b8.460x1000x0.jpeg" }
 

TWENTY ONE PILOTS

{ "band_name":"TWENTY ONE PILOTS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/twenty-one-pilots", "gig_id":"57062", "band_img":"/ccds_cache_img/b5/b50c6a4c5a74619f280b7bc10a17abdf.460x1000x0.jpg" }
 

BRING ME THE HORIZON

{ "band_name":"BRING ME THE HORIZON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bring-me-the-horizon", "gig_id":"57064", "band_img":"/ccds_cache_img/20/20e8a60bee09f201b36e1dc8fd94c9ef.460x1000x0.jpeg" }
 

KONTRA K

{ "band_name":"KONTRA K", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kontra-k", "gig_id":"57067", "band_img":"/ccds_cache_img/bf/bf798c2203cc129c2bc349e29522784b.460x1000x0.jpg" }
 

THE HIVES

{ "band_name":"THE HIVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-hives", "gig_id":"57066", "band_img":"/ccds_cache_img/e3/e338673fadeaa0b4c81bc696259020a6.460x1000x0.jpg" }
 

SDP

{ "band_name":"SDP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sdp", "gig_id":"57068", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d066c74c258842f69b80d3a261a79903.460x1000x0.jpg" }
 

VON WEGEN LISBETH

{ "band_name":"VON WEGEN LISBETH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/von-wegen-lisbeth", "gig_id":"57070", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f5dc7d00e6596876787280ac01be6325.460x1000x0.jpg" }
 

MANDO DIAO

{ "band_name":"MANDO DIAO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mando-diao", "gig_id":"57693", "band_img":"/ccds_cache_img/2d/2d664114189f69c4e66fad2d6b813032.460x1000x0.jpg" }
 

DERMOT KENNEDY

{ "band_name":"DERMOT KENNEDY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/dermot-kennedy", "gig_id":"57694", "band_img":"/ccds_cache_img/19/19a0260bf7e56aa283e530dedf15acd5.460x1000x0.jpg" }
 

THEES UHLMANN & BAND

{ "band_name":"THEES UHLMANN & BAND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/thees-uhlmann-band", "gig_id":"57695", "band_img":"/ccds_cache_img/d3/d3c5162474a351050d2c00fd375df4bc.460x1000x0.jpg" }
 

THE LUMINEERS

{ "band_name":"THE LUMINEERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-lumineers", "gig_id":"57696", "band_img":"/ccds_cache_img/05/059e3f00b90c32d3eddbd6851e0a8da7.460x1000x0.jpeg" }
 

GIANT ROOKS

{ "band_name":"GIANT ROOKS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/giant-rooks", "gig_id":"57071", "band_img":"/ccds_cache_img/0c/0cbfb3e155c6f2a653471f1e76d4e5d9.460x1000x0.jpg" }
 

KUMMER

{ "band_name":"KUMMER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kummer", "gig_id":"57072", "band_img":"/ccds_cache_img/92/92f0aebcabe9ff46f179649eccc38e34.460x1000x0.jpg" }
 

SUM 41

{ "band_name":"SUM 41", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sum-41", "gig_id":"58589", "band_img":"/ccds_cache_img/a1/a1cb2080ae5dcdc395c7af4f375e297e.460x1000x0.jpg" }
 

JIMMY EAT WORLD

{ "band_name":"JIMMY EAT WORLD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jimmy-eat-world", "gig_id":"57697", "band_img":"/ccds_cache_img/ba/ba8c5ee87e15c5aac2f02111a01fd086.460x1000x0.jpg" }
 

FOALS

{ "band_name":"FOALS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/foals", "gig_id":"57698", "band_img":"/ccds_cache_img/43/43e34aefc81d40c177592beb9528ae1a.460x1000x0.jpg" }
 

LP

{ "band_name":"LP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lp", "gig_id":"57699", "band_img":"/ccds_cache_img/4f/4f3c2c58fca2063be9b59df6ea744b1a.460x1000x0.jpg" }
 

SAM FENDER

{ "band_name":"SAM FENDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sam-fender", "gig_id":"58590", "band_img":"/ccds_cache_img/9e/9eee00709ab3cae2748ad06e3a4c6d1a.460x1000x0.jpg" }
 

BOMBAY BICYCLE CLUB

{ "band_name":"BOMBAY BICYCLE CLUB", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bombay-bicycle-club", "gig_id":"59720", "band_img":"/ccds_cache_img/84/84547dbd09f05757b71fb2473d1b6d92.460x1000x0.jpeg" }
 

SWISS & DIE ANDERN

{ "band_name":"SWISS & DIE ANDERN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/swiss-die-andern", "gig_id":"57073", "band_img":"/ccds_cache_img/92/92f2ed7cb8e689217b137d81413907f8.460x1000x0.jpg" }
 

KILLSWITCH ENGAGE

{ "band_name":"KILLSWITCH ENGAGE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/killswitch-engage", "gig_id":"57700", "band_img":"/ccds_cache_img/51/51374cc698956296f2fa437c17759021.460x1000x0.jpg" }
 

JUJU

{ "band_name":"JUJU", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/juju", "gig_id":"57074", "band_img":"/ccds_cache_img/55/55a80f3e52c927cda47f267008158279.460x1000x0.jpg" }
 

OF MONSTERS AND MEN

{ "band_name":"OF MONSTERS AND MEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/of-monsters-and-men", "gig_id":"57701", "band_img":"/ccds_cache_img/8f/8fff00f9e73ccc007e5006030b318269.460x1000x0.jpg" }
 

FERDINAND IS LEFT BOY

{ "band_name":"FERDINAND IS LEFT BOY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/ferdinand-is-left-boy", "gig_id":"57077", "band_img":"/ccds_cache_img/34/3445145f3cc67bbc5938c8d5d42a8ec4.460x1000x0.png" }
 

KITSCHKRIEG

{ "band_name":"KITSCHKRIEG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kitschkrieg", "gig_id":"57075", "band_img":"/ccds_cache_img/b8/b80810d166552a6e8dbfc50f72943fa5.460x1000x0.jpg" }
 

BHZ

{ "band_name":"BHZ", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bhz", "gig_id":"57703", "band_img":"/ccds_cache_img/36/36af196677aef0437949c4d850f69fe0.460x1000x0.jpg" }
 

MODESELEKTOR LIVE

{ "band_name":"MODESELEKTOR LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/modeselektor-live", "gig_id":"58591", "band_img":"/ccds_cache_img/01/01b4df042b369ae3a6f3b6dda4c9fe20.460x1000x0.jpg" }
 

ANTILOPEN GANG

{ "band_name":"ANTILOPEN GANG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/antilopen-gang", "gig_id":"57704", "band_img":"/ccds_cache_img/12/126ae126a2d125ed3b7cfe99a6a8ac52.460x1000x0.jpg" }
 

BAD RELIGION

{ "band_name":"BAD RELIGION", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bad-religion", "gig_id":"57705", "band_img":"/ccds_cache_img/66/663fed305f8aecfc21e64effa0a29c6d.460x1000x0.jpg" }
 

SOFI TUKKER

{ "band_name":"SOFI TUKKER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sofi-tukker", "gig_id":"57080", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d08328d482ffdcd7c37b1c54e30e72ec.460x1000x0.jpg" }
 

NOTHING BUT THIEVES

{ "band_name":"NOTHING BUT THIEVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nothing-but-thieves", "gig_id":"57706", "band_img":"/ccds_cache_img/04/0469a2cc11091a340a33027ca40184aa.460x1000x0.jpg" }
 

CATFISH AND THE BOTTLEMEN

{ "band_name":"CATFISH AND THE BOTTLEMEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/catfish-and-the-bottlemen", "gig_id":"58592", "band_img":"/ccds_cache_img/a7/a7d276285a44cbdde79151c803ab4f3d.460x1000x0.jpg" }
 

NURA

{ "band_name":"NURA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nura", "gig_id":"57076", "band_img":"/ccds_cache_img/46/465ac5f6a8bdb026c38f34d617b81690.460x1000x0.jpg" }
 

WHILE SHE SLEEPS

{ "band_name":"WHILE SHE SLEEPS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/while-she-sleeps", "gig_id":"57078", "band_img":"/ccds_cache_img/b9/b95863eda544c9549075e4f7c735a350.460x1000x0.jpg" }
 

MILLENCOLIN

{ "band_name":"MILLENCOLIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/millencolin", "gig_id":"57707", "band_img":"/ccds_cache_img/dc/dc7f2b07eddfe22e912f36b1d882d5da.460x1000x0.jpg" }
 

FONTAINES D.C.

{ "band_name":"FONTAINES D.C.", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fontaines-dc", "gig_id":"58593", "band_img":"/ccds_cache_img/81/813b1be2966dd703aa0d6639ea34efec.460x1000x0.jpg" }
 

FRITTENBUDE

{ "band_name":"FRITTENBUDE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/frittenbude", "gig_id":"58594", "band_img":"/ccds_cache_img/63/63809ba8365c2ab84e6992eba156964d.460x1000x0.jpg" }
 

BLUES PILLS

{ "band_name":"BLUES PILLS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blues-pills", "gig_id":"57708", "band_img":"/ccds_cache_img/d8/d8e658b7995cd57f975729961df697e3.460x1000x0.jpg" }
 

FIL BO RIVA

{ "band_name":"FIL BO RIVA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fil-bo-riva", "gig_id":"58595", "band_img":"/ccds_cache_img/5e/5eee5e7e0b4bca6b2b952947a1d73483.460x1000x0.jpg" }
 

OH WONDER

{ "band_name":"OH WONDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/oh-wonder", "gig_id":"58596", "band_img":"/ccds_cache_img/72/7244d8297ad8eb35db0e72368d5c2702.460x1000x0.jpg" }
 

TURBOSTAAT

{ "band_name":"TURBOSTAAT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/turbostaat", "gig_id":"57709", "band_img":"/ccds_cache_img/b4/b42bf9c1c2756ba7de0f36160fc77a22.460x1000x0.jpg" }
 

SKINDRED

{ "band_name":"SKINDRED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/skindred", "gig_id":"57713", "band_img":"/ccds_cache_img/f6/f69d2052f11b58b1d6906368d867342f.460x1000x0.jpg" }
 

MINE

{ "band_name":"MINE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mine", "gig_id":"57081", "band_img":"/ccds_cache_img/88/88680128ec14cc269c9fb14d5787f11f.460x1000x0.jpg" }
 

WOLF ALICE

{ "band_name":"WOLF ALICE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/wolf-alice", "gig_id":"57083", "band_img":"/ccds_cache_img/9d/9da2254d58e85aa2c8244475ec6528d1.460x1000x0.jpg" }
 

HALF MOON RUN

{ "band_name":"HALF MOON RUN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/half-moon-run", "gig_id":"58597", "band_img":"/ccds_cache_img/27/276df9d5dda4ee3c773b1550cc50e36e.460x1000x0.jpg" }
 

THE DEAD SOUTH

{ "band_name":"THE DEAD SOUTH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-dead-south", "gig_id":"57710", "band_img":"/ccds_cache_img/43/434254d15694793763b5287c6a8f4710.460x1000x0.jpg" }
 

NECK DEEP

{ "band_name":"NECK DEEP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/neck-deep", "gig_id":"57711", "band_img":"/ccds_cache_img/90/90b041ae48a540892e14819d63c083c1.460x1000x0.jpg" }
 

AURORA

{ "band_name":"AURORA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/aurora", "gig_id":"57079", "band_img":"/ccds_cache_img/ea/ea65176609a457edba71f2e2720ac60d.460x1000x0.jpg" }
 

MAYDAY PARADE

{ "band_name":"MAYDAY PARADE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mayday-parade", "gig_id":"57712", "band_img":"/ccds_cache_img/86/86dedcc7d8749c7dadc3ee1838c8406f.460x1000x0.jpeg" }
 

LARI LUKE

{ "band_name":"LARI LUKE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lari-luke", "gig_id":"57082", "band_img":"/ccds_cache_img/91/91cd6957642a2993442cdbde6c494e5f.460x1000x0.jpg" }
 

KELVYN COLT

{ "band_name":"KELVYN COLT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kelvyn-colt", "gig_id":"57714", "band_img":"/ccds_cache_img/62/628a8e01d27fb0c582411442f3a1c35a.460x1000x0.jpg" }
 

KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE

{ "band_name":"KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kollektiv-turmstrasse-live", "gig_id":"58598", "band_img":"/ccds_cache_img/66/6650482520f683db2528228ea32e218b.460x1000x0.jpg" }
 

MIYA FOLICK

{ "band_name":"MIYA FOLICK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/miya-folick", "gig_id":"57085", "band_img":"/ccds_cache_img/fe/fe0bd3a7215284e87fc7a99892439536.460x1000x0.jpg" }
 

GEORGIA

{ "band_name":"GEORGIA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/georgia", "gig_id":"57715", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a8c0c51b17304e489dcdc29dd2ffae0.460x1000x0.jpg" }
 

JC STEWART

{ "band_name":"JC STEWART", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jc-stewart", "gig_id":"57716", "band_img":"/ccds_cache_img/5f/5fc195b68606ddabd3b03a505639552c.460x1000x0.jpg" }
 

BRUTUS

{ "band_name":"BRUTUS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/brutus", "gig_id":"57718", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0031ec1a05661ce81a9afdfcabcfde7.460x1000x0.jpg" }
 

SCHROTTGRENZE

{ "band_name":"SCHROTTGRENZE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/schrottgrenze", "gig_id":"58600", "band_img":"/ccds_cache_img/af/af40601e94337e242ce7fe9d04697928.460x1000x0.jpg" }
 

HOT MILK

{ "band_name":"HOT MILK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/hot-milk", "gig_id":"58601", "band_img":"/ccds_cache_img/60/60f10a190c24151aac8abcc592d63fbb.460x1000x0.jpeg" }
 

FLASH FORWARD

{ "band_name":"FLASH FORWARD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/flash-forward", "gig_id":"57719", "band_img":"/ccds_cache_img/26/26f2fa888eda69193013213c91e9fc4f.460x1000x0.jpg" }
 

BLOND

{ "band_name":"BLOND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blond", "gig_id":"57084", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0c9c70bd468eb64fcf105a23db1aa31.460x1000x0.jpg" }
 

HELGEN

{ "band_name":"HELGEN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/helgen", "gig_id":"57720", "band_img":"/ccds_cache_img/1a/1a6c77b5a487560f353783f01a720324.460x1000x0.jpg" }
 

LINE-UP 2021

und viele mehr!

und viele mehr!

und viele mehr!

News


Hurricane 2021: Was geht?

25.01.2021 Hey Folks! Wie jede*r in diesem Land und fast überall auf der Welt blickt ihr in eine Zukunft mit vielen Fragezeichen, die ihre Schatten auch auf das kulturelle Leben in 2021 werfen. Da wir... » Weiterlesen
› Absage: The 197512.01.2021
› #HURRICANESWIMTEAM - Am sichersten sind wir zu Hause (Live in...22.06.2020
› Hurricane Home Edition in der Mediathek22.06.2020
weiter zur Newsübersicht
NOCH
105 : 21 : 5
TAGE : STD : MIN

Newsletter

Immer die neusten Infos direkt in deine Inbox bekommen!

CampFM - Stream

CampFM ist das Festivalradio vom Hurricane und während des Festivals über (UKW) 92.7 MHz zu empfangen.  Radio nicht vergessen! Den Rest des Jahres gibt es CampFM hier im Stream!